پس از کاری پرتلاش چه‌چیزی مرا خوشحال می‌کند؟

retweet

فرض کنید مدت ها زمان گذاشته اید تا برنامه ویدئویی را بسازید یا بعد از مدت ها زمان برای تحقیق و جستجو و بررسی مقاله ای را نوشته اید و آنرا برای مردم ارائه کردید، چه چیزی خستگی شما را در می آورد؟

کامنت تشکر؟ فیو؟ لایک؟

هیچ کدام، در واقع بازنشر/ریتوییت و دست به دست شدن مقاله است که می تواند صاحب اثر را خوشحال کند، در جایی که محصولی به رایگان منتشر می شود فقط پخش شدن آن در سطح جامعه (کاربران) می تواند صاحب اثر را خوشحال کند.

اما دقیقاً برعکس هرجای دیگر در ایران بیشتر فیو و لایک می شود تا ریتوییت و بازنشر مطالب و اصولاً فرهنگ بازنشر و اطلاع رسانی موارد جالبی که هر روز می بینیم با دیگران آنقدری جا نیفتاده، به جای آن بازنشر جوک و مطالب مهمل بیشتر از مطالبیست که امکان دارد به دانش کاربران بیفزاید.

دیدگاه خود را بیان کنید