اطلاعات مهم

من همیشه فکر میکردم اطلاعات مهمی روی یکی از هاردهام دارم٬ ولی وقتی اطلاعاتش کاملاً اتفاقی از دست رفت و با رمزگذاری که کرده بودم به هیچ عنوان نتونستم برگردونمش.

نمی‌دونم چجوری به این قضیه فکر کنم که همیشه اینقدر نامطمئن بودم که بازهم از اطلاعاتم جاهای مختلفی پشتیبان داشته باشم یا اینقدر به خودم مطمئنم که نیازی به اطلاعات پایه نداشته باشم؟

یا شاید باید جور دیگه‌ای فکر کرد که خیلی وقت‌ها فقط فکر می‌کنیم که چیز مهمی داریم.

دیدگاه خود را بیان کنید