تغییر

قضیه از اونجا شروع میشه که تا آدما عوض نشن هیچی عوض نمیشه فقط از اسمی به اسم دیگه ممکنه تغییر پیدا کنه!

دیدگاه خود را بیان کنید