گروه

اصولاً اول حمایتت می کنن واسه کار گروهی؛ اول هم نظر میدن اما، بعدش خودتی و خودت!

دیدگاه خود را بیان کنید