آزادی

اصولاً یه سریا معنی آزادی رو نمی دونن ؛ فقط می خوان قدرت رو تصاحب کنن ؛ توی این راه حرف از آزادی می زنن ؛ ولی درون حرفاشون حرف همون استبداد هست.

دیدگاه خود را بیان کنید